Våra priser

Här kan du läsa om våra tandvård priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera.

Vi kallar dig till undersökning med jämna intervall efter överenskommelse och behov. Behandlingsalternativ med prisuppgift lämnas inför varje behandling.

Det kan vara svårt som patient att veta vilka åtgärder i prislistan som är aktuella för dig. Samråd därför alltid med din tandläkare/tandvårdsteamet. Priset kan påverkas av svårighetsgraden på behandlingen. För mer exakt prisuppgift – tala med din tandläkare/tandvårdsteamet.

Klicka här om du hellre vill ladda ner/se prislistan som PDF →

Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *)

*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor

Prislista - Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder

PrisRef.pris *)
101Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare920845
102Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av tandhygienist 730695
103Akut eller kompletterande undersökning, utförd av
tandläkare
enstaka problem, utförd av tandläkare
450370
105Akut eller kompletterande undersökning eller utredning som omfattar flera 
tänder eller multipla problem, utförd av tandläkare
540545
107Omfattande akut eller kompletterande undersökning,
utförd av tandläkare
13401055
108Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare18901725
121Röntgenundersökning av enskild tand8055
122Röntgenundersökning av enskild tand250215
123Röntgenundersökning, helstatus920805
124Panoramaröntgenundersökning700525
125Röntgenundersökning, extraoral520515
126Röntgenundersökning omfattande1250985
141Studiemodeller, för behandlingsplanering760595
161Salivsekretionsmätning630600
162Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning320330
163Biopsi1100980
164Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik
(PAD)
590545
201Information eller instruktion vid risk för
munhälsorelaterade sjukdomar eller problem
480415
204Profylaxskena, per skena990795
205Fluorbehandling, kortare behandlingstid235170
206Fluorbehandling380340
207Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten310270
208Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten,
omfattande
570500
209Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten,
särskilt tidskrävande
850795

Prislista - Sjukdomsförebyggande åtgärder

PrisREF.PRIS *)
201Information eller instruktion vid risk för
munhälsorelaterade sjukdomar eller problem
480415
204Profylaxskena, per skena990795
205Fluorbehandling, kortare behandlingstid235170
206Fluorbehandling380340
207Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten310270
208Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten,
omfattande
570500
209Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten,
särskilt tidskrävande
850795

Prislista - Sjukdomsbehandlande åtgärder

PrisREF.PRIS *)
301Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande
behandling
550405
302Sjukdomsbehandlande åtgärder910760
303Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande
behandling
12801125
304Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande18901685
311Information eller instruktion vid munhälsorelaterade
sjukdomar eller problem
495415
312Uppföljande information eller instruktion vid
munhälsorelaterade sjukdomar eller problem
220165
313Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer11001035
314Beteendemedicinsk behandling530480
321Icke-operativ behandling av kariessjukdom550420
322Stegvis exkavering12501115
341Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit,
mindre omfattning
580500
342Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit,
större omfattning
11501015
343Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit,
särskilt tidskrävande behandling
16901505
362Lustgassedering, per gång820825

Prislista - Kirurgiska åtgärder

PrisREF.PRIS *)
401Tanduttagning, en tand13401025
402Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand19501690
403Tanduttagning, tillkommande, enkel260185
404Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma
kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle
38003120
405Omfattande dentoalveolär kirurgi48504160
406Tanduttagning, övertalig tand13401025
407Övrig detoalveolär kirurgi eller plastik, per
operationstillfälle
24502055
420Implantat, per styck36002815
421Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat81003620
422Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik19901505
423Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat107004830
424Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid
tvåstegsteknik
25201690
425Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra
eller fler implantat
140906665
426Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid
tvåstegsteknik
35502255
427Benaugmentation med egen benvävnad, per
operationstillfälle
54603975
428Benaugmentation med benersättningsmaterial, per operationstillfälle69004805
429Kirurgiskt avlägsnande av implantat, per
operationstillfälle
46303920
430Peri-operativ kirurgi vid implantatkirurgi, tilläggsåtgärd20501510
431Benaugmentation med benersättningsmaterial i
samband med benaugmentation eller
implantatoperation i annan kvadrant, tilläggsåtgärd, per
kvadrant
33502530
432Benaugmentation med benersättningsmaterial i
samband med implantatinstallation, tilläggsåtgärd, per
kvadrant
55001885
435Avlägsnande av ett implantat13901025
436Avlägsnande av implantat, enkel360185
441Parodontalkirurgisk behandling vid en eller två tänder
eller kirurgisk behandling av periimplantit vid ett
implantat, per operationstillfälle
vid ett enstaka implantat, per operationstillfälle
31202535
442Parodontalkirurgisk behandling vid tre till sex tänder,
per operationstillfälle
44503585
443Kirurgisk behandling av periimplantit vid två till fyra
implantat, per operationstillfälle
42503415
444Omfattande parodontalkirurgisk behandling vid sju
tänder eller fler, eller vid tre tänder eller fler i
kombination med annan operation, per
operationstillfälle
tre tänder eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle
59504650
445Omfattande kirurgisk behandling av periimplantit vid
fem implantat eller fler, eller vid tre implantat eller fler i
kombination med annan operation, per
operationstillfälle
eller vid tre implantat eller fler i kombination med annan operation, per 
operationstillfälle 
59904650
446Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller
emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle
22701815
447Rekonstruktiv behandlingling med
benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd, per
operationstillfälle
23701225
448Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation,
tilläggsåtgärd, per operationstillfälle
1100745
480Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd345325

Prislista - Rotbehandlingsåtgärder

PrisREF.PRIS *)
501Rensning och rotfyllning, en rotkanal40203395
502Rensning och rotfyllning, två rotkanaler45904095
503Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler57905135
504Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler61905600
520Akut endodontisk behandling, annan behandlare1220905
521Akut endodontisk behandling1150800
522Komplicerad kanallokalisation1500805
523Stiftborttagning14501170
541Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle44503660
542Apikalkirurgisk behandling,ytterligare tand vid samma
operationstillfälle, tilläggsåtgärd
14901030

Prislista - Bettfysiologiska åtgärder

PrisREF.PRIS *)
601Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på
bettfysiologisk indikation, per skena
42103530
602Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på
bettfysiologisk indikation, per skena
42103530
603Reponeringsskena, per skena54005605
604Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på
bettfysiologiska indikationer, per skena
28902110
606Motorisk aktivering570510
607Bettslipning för ocklusal stabilisering1120750

Prislista - Reparativa åtgärder

PrisRef.pris *)
701Fyllning av en yta på framtand eller hörntand705605
702Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand1140960
703Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller
hörntand
13701145
704Fyllning av en yta på molar eller premolar910775
705Fyllning av två ytor på molar eller premolar15301140
706Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar17401515
707Krona i plastiskt material, klinikframställd21001725
708Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi,
tilläggsåtgärd
690545

Prislista - Protetiska åtgärder

PrisREF.PRIS *)
800Permanent tandstödd MK krona, en per käke73905755
801Permanent tandstödd krona, flera i samma käke67904470
802Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift36903150
803Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift17901505
804Hängande led vid tandstödd protetik, per led29302205
805Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per
stöd
25701875
806Radikulärförankring vid avtagbar protes41003425
807Semipermanent krona eller hängande led, per led28502455
808Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner34003360
809Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led15201050
811Cementering av lossnad protetisk konstruktion på tand eller implantat, per stöd780560
812Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats15601470
813Broreparation med tandteknisk insats51504490
814Broreparation med tandteknisk insats, omfattande97007760
815Sadelkrona64505195
822Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder46903660
823Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder62005160
824Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad1185010975
825Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona,
innerkrona eller attachments
1335012420
826Attachments, per styck15095
827Hel underkäksprotes104509270
828Hel överkäksprotes104509270
829Immediatprotes, hel käke96506950
831Justering av avtagbar protes550375
832Lagning av protes eller tillsättning av protestand15101255
833Rebasering av protes32002555
834Lagning av protes där avtryck krävs28501950
835Rebasering och lagning av protes39903035
836Komplicerad lagning av protes44503810
837Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och
gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig
protes
74006575
839Inmontering av förankringselement, per käke38502985
845Ocklusionskorrigerande bettslipning22001935
846Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal
platsberedning, eller bettstabilisering
55005055
847Klammerplåt34503960
848Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering
med fyllningsmaterial, per tandposition
690545
850Implantatförankrad krona, en per käke99008105
852Implantatförankrad krona, flera i samma käke98506285
853Hängande led vid implantatförankrad bro29402205
854Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led26302145
855Fästskruv och cylinder vid semipermanent krona på
implantat, per implantat
540540
856Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande
ed på implantat, per led
15401290
857Fästskruv och cylinder vid långtidstemporär
laboratorieframställd krona på implantat, per implantat
490490
858Distans inklusive centrumskruv, per styck23201255
859Integrerad distans/kopplingskomponent12001075
861Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat4326031860
862Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat4480033840
863Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller fler4892035370
865Implantatförankrad bro, underkäke, 4 implantat eller fler4429030380
871Implantatstödd täckprotes, överkäke, två implantat eller
implantatstödd täckprotes underkäke, oavsett antal implantat
2261017350
872Implantatstödd täckprotes, överkäke, tre implantat2565019555
873Implantatstödd täckprotes, överkäke, fyra implantat
eller fler
2832022105
874Tillägg för alveolarbar vid implantat, två implantat35504145
875Tillägg för alveolarbar vid implantat, tre implantat38004700
876Tillägg för alveolarbar vid implantat, fyra implantat47005605
877Implantatstödd täckprotes, exklusive implantat,
implantatkomponenter och förankringselement
1741014390
878Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck310280
880Av- och återmontering av implantatförankrade
konstruktioner på ett till två implantat
25702125
881Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande12401105
882Av- och återmontering av implantatförankrade
konstruktioner på sammanlagt tre eller flera implantat
38002900
883Reparation/ombyggnad av fast implantatförankrad
konstruktion med tandteknisk insats
48305615
884Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro där
omfattande tandteknisk insats krävs
1123010355
888Fästskruv, per styck260180
889Centrumskruv, per styck650370

Prislista - Tandreglering och utbytesåtgärder

PrisRef.pris *)
900Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader90908970
901Tandreglering, en käke, aktiv behandling högst 1 år1316013470
902Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år1707016750
903Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1.5 år till 2 år1988019735
904Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år2502024445
905Tandreglering, två käkar, aktiv behandling högst 1 år1762019005
906Tandreglering, två käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år2213022285
907Tandreglering, två käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år2525025565
908Tandreglering, två käkar, aktiv behandling mer än 2 år3141030780
921Utbytesåtgärd. Krona istället för
ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand
69901145
922Utbytesåtgärd. Krona istället för
ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar
69901515
925Utbytesåtgärd. Operation avseende ett
käkbensförankrat implantat inklusive eventuell
friläggning och distansanslutning vid tillstånd 5031
eller 5036. Implantat ingår
117304470
926Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett
käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031 eller 5036
99006675
928Utbytesåtgärd. Operation avseende ett
käkbensförankrat implantat inklusive eventuell
friläggning och distansanslutning vid tillsstånd 5031
eller 5036 när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas
117302205
929Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett
käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031 eller 5036
när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på
99004470
940Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka1099011145
941Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka
när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på
66006675

Prislista - Övriga behandlingar

PrisRef.pris *)
000Intyg575
000Sent återbud500
000Uteblivande500
000Uteblivande Barn100
000Helgjour tillägg500
000Helgjour Barn1275
000Tandsmycke670
000Blekning av en käke2000
000Blekning av båda käkar3900
000Snarkskena tvådelad 8600
000Guideskena4630
000EOD5560
000Distans op1950
000BoneCeramic920
000Membran880
000Jason Membrane 20x30mm1330
000Micross, benskrapa770
000Benaguemntation inkl material 5150
000Premedicinering med Midazolam550
000Aktivator utförd enl anvisning från ortodontist6340
000Cross elastic, luckhållare (bondad tråd eller enkel
klammerplåt)
1420
000Klammerplåt, lingbåge, Quad Helix4260