Våra priser

Här kan du läsa om våra tandvård priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera.

Vi kallar dig till undersökning med jämna intervall efter överenskommelse och behov. Behandlingsalternativ med prisuppgift lämnas inför varje behandling.

Det kan vara svårt som patient att veta vilka åtgärder i prislistan som är aktuella för dig. Samråd därför alltid med din tandläkare/tandvårdsteamet. Priset kan påverkas av svårighetsgraden på behandlingen. För mer exakt prisuppgift – tala med din tandläkare/tandvårdsteamet.

Klicka här om du hellre vill ladda ner/se prislistan som PDF →

Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *)

*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor

Prislista - Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder

PrisRef.pris *)
101Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 750745
102Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av tandhygienist 730695
103Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller 
enstaka problem, utförd av tandläkare
350335
105Akut eller kompletterande undersökning eller utredning som omfattar flera 
tänder eller multipla problem, utförd av tandläkare
540545
107Kompletterande eller akut undersökning, kontroll av behandlingsresultat, utförd 
av tandhygienist
1030955
108Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare1 8001 570
121Utredning utförd av tandläkare5040
122Röntgenundersökning av enskild tand250215
123Röntgenundersökning, delstatus830740
124Röntgenundersökning, helstatus640495
125Panoramaröntgen430470
126Röntgenundersökning, extraoral1 080900
141Röntgenundersökning, omfattande690560
161Studiemodeller, för behandlingsplanering580520
162Salivsekretionsmätning280245
163Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning1 6501 415
163Biopsi inklusive laboratorieundersökning (PAD)1 6501 415

Prislista - Sjukdomsförebyggande åtgärder

PrisREF.PRIS *)
201Information och instruktion vid risk för karies, gingival/parodontal sjukdom och 
käkfunktionsstörning
410415
204Profylaxskena, per skena890700
205Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring i kombination med 
undersökningsåtgärd
250145
206Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring350285

Prislista - Sjukdomsbehandlande åtgärder

PrisREF.PRIS *)
301Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling500370
302Sjukdomsbehandlande åtgärder990680
303Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling1 6501 485
311Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem350425
312Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem200165
321Ickeoperativ behandling av kariessjukdom425425
322Stegvis exkavering1 0501000
341Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning450435
342Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning830825
343Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling1 4901 210

Prislista - Kirurgiska åtgärder

PrisREF.PRIS *)
401Tanduttagning, en tand 1040820
402Tanduttagning, en tand, komplicerad1 6901 550
403Tanduttagning, tillkommande, enkel230160
404Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i 
samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle
3 2902785
405Omfattande dentoalveolär kirurgi4 1703 720
406Tanduttagning, övertalig tand1 2901 130
420Implantat, per styck4 2002155
421Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat4 9503 450
422Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik1 7101 385
423Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat6 9904 695
424Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik2 0501 550
425Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat11 5006 655
426Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik3 3002 060
429Kirurgiskt avlägsnande av implantat, per operationstillfälle3 8003 580
430Perioperativ kirurgi vid implantatkirurgi1 050930
435Avlägsnande av ett implantat805820
436Avlägsnande av implantat, enkel190160
441Plastik, enklare parodontalkirurgi vid en eller två tänder eller vid periimplantit 
vid ett enstaka implantat, per operationstillfälle
2 4501 855
442Kirurgisk behandling av parodontit vid tre till sex tänder, per operationstillfälle3 8003 250
443Kirurgisk behandling av periimplantit vid två till fyra implantat, per operationstillfälle3 6052785
444Omfattande kirurgisk behandling av parodontit vid sju tänder eller fler, eller vid 
tre tänder eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle
6 0005 150
445Omfattande kirurgisk behandling av periimplantit vid fem implantat eller fler, 
eller vid tre implantat eller fler i kombination med annan operation, per 
operationstillfälle 
6 5005 150
480Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd280290

Prislista - Rotbehandlingsåtgärder

PrisREF.PRIS *)
501Rensning och rotfyllning, en rotkanal3 4503 280
502Rensning och rotfyllning, två rotkanaler3 9503 670
503Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler4 9904 690
504Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler5 3905 230
521Akut endodontisk behandling950700
522Komplicerad kanallokalisation950695
523Stiftborttagning1 2001 030
541Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle3 4003 165

Prislista - Bettfysiologiska åtgärder

PrisREF.PRIS *)
604Mjukplastskena, laboratorieframställd, för bettfysiologisk behandling, per skena2 2502 100
605Bettskena i hård akrylat, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena3 6903 330

Prislista - Reparativa åtgärder

PrisRef.pris *)
701Fyllning av en yta på framtand eller hörntand670555
702Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand1020870
703Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand1 2301 030
704Fyllning av en yta på molar eller premolar840705
705Fyllning av två ytor på molar eller premolar1 3501 040
706Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar1 5501 355
707Krona i plastiskt material, klinikframställd1 8501 575
708Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi650500

Prislista - Protetiska åtgärder

PrisREF.PRIS *)
801Laboratorieframställd krona64504 885
802Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift3 4202 995
803Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift1 6001 205
804Hängande led vid tandstödd protetik, per led2 4202 130
805Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd2 3001 650
806Radikulärförankring vid avtagbar protes3 6503 520
807Semipermanent krona eller hängande led, per led2 4502 080
808Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner3 1003 210
809Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led1 3001 070
811Cementering av lossnad protetisk konstruktion, per stöd690345
812Broreparation 11 6201 320
813Broreparation 24 3004 090
814Broreparation 38 3008435
815Sadelkrona5 9904 885
822Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder4 1503 595
823Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder5 5605045
824Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad10 8009 985
825Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments1120010 535
826Attachments, per styck, material12090
827Hel underkäksprotes9 9908 840
828Hel överkäksprotes9 8008 590
829Immediatprotes98007 235
831Justering av avtagbar protes350325
832Lagning av protes eller tillsättning av protestand1 1901 155
833Rebasering av protes29002 250
834Lagning av protes där avtryck krävs2 4901 885
835Rebasering och lagning av protes3 5002 970
836Komplicerad lagning av protes3 9203 725
837Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny 
del utförs vilken svetsas till befintlig protes
6 7006 325
839Inmontering av förankringselement, per käke2 9152 970
845Ocklusionskorrigerande bettslipning20001 800
846Skena för vertikal platsberedning4 9754875
847Klammerplåt3 3003255
848Betthöjning med fyllningsmaterial, per tand480480
852Implantatförankrad krona8 9007 745
853Hängande led vid implantatförankrad bro2 5702 130
854Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led2 2701 800
855Fästskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat350290
856Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, 
per led
1 5001 070
857Fästskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd
 krona på implantat, per implantat
350250
861Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat38 00036 280
862Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat41 80038 790
863Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat46 60041 380
864Suprakonstruktion för implantatförankrad bro, överkäke36 00032 710
865Implantatförankrad bro, underkäke, fyra implantat40 80035 255
867Suprakonstruktion för implantatförankrad bro, underkäke33 99030 390
871Implantatstödd täckprotes, två implantat18 70016 020
872Implantatstödd täckprotes, överkäke, tre implantat20 90017 970
873Implantatstödd täckprotes, överkäke, fyra implantat22 10020 520
874Tillägg för alveolarbar vid implantat, två implantat2 9502 860
875Tillägg för alveolarbar vid implantat, tre implantat3 2503 170
876Tillägg för alveolarbar vid implantat, fyra implantat4 3004 180
877Implantatstödd täckprotes, exklusive implantat, implantatkomponenter och 
förankringselement
14 20013 065
878Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck300260
881Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande1 2001 000
882Av- och påmontering av implantatförankrad bro2 9902 870
883Reparation/ombyggnad av implantatförankrad konstruktion med tandteknisk 
insats
4 1004 055
884Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro där omfattande tandteknisk 
insats krävs
9 7609 670
886Distans inklusive centrumskruv, per styck1 8001 205
888Fästskruv, per styck250165
889Centrumskruv, per styck590575
890Implantatförankrad krona på befintlig distans/kopplingsdel6 3006 515

Prislista - Övriga behandlingar

PrisRef.pris *)
000Blekning av tänder med individuellt utformad blekskena, per käke2 300
000Tandskydd, per käke2 500
000Intyg450
000Fastsättning av tandsmycke, inklusive smycke695
000Uteblivande500
000Sent återbud500
000Snarkskena/sömnapnéskena8 500
000Skalfasad (på estetisk indikation)6 450
000Keramisk krona (på estetisk grund)6 450
000Blekning av båda käkar 4 425