Lotta Westerberg – Tandhygienist

team member

Tandhygienistexamen 2004 i Karlstad. Lotta arbetar med ungdom- och vuxentandvård, ansvarar för undersökning och förebyggandetandvård.