Friska tänder hela livet med vålbergsteamet!

Våra ledord är Engagemang, Erfarenhet och Service. Vi arbetar med förebyggande tandvård hos både vuxna och barn. För att skapa en bra munhälsa krävs professionell vård i samarbete med patienten så att han/hon ska kunna sköta om sina tänder.

Vi arbetar i team där hela teamet är engagerat i patientens tandvård. Vi lägger mycket vikt på förebyggande tandvård där våra tandhygienister och profylaxtandsköterskor spelar en viktig roll.Kontinuitet är nyckelord inom frisktandvård och därför är vår ambition att patienten träffar samma vårdgivare varje gång. Det ger en bättre kontakt mellan patienten och vårdgivaren.

Kliniken är ansluten till Praktikertjänst och Försäkringskassan.

Vi har gått Praktikertjänsts 3 åriga addera utbildning som är ett program för verksamhetsutveckling med fokus på relationen mellan tandvårdsteamet och patienten i syfte att skapa en god långsiktig tandhälsa och högkvalitativ
tandvård.

Hos oss kan hela familjen få tandvård. Vi erbjuder fri barn- och ungdomstandvård (tom det år patienten fyller 19). Vi har nära samarbete med tandregleringskliniken i Karlstad. En specialist kommer till oss en gång per termin för konsultation.