Bli vår patient!

Tandvård

Vi erbjuder tandvård till hela familjen. Vårt mål är att förbättra tandhälsan hos våra patienter, därför är kvalité och kontinuitet mycket viktigt i vårt arbete.

Vår målsättning är att ha god tillgänglighet och om du behöver akuttandvård är vår ambition är att erbjuda tid samma dag.