Bli vår patient!

Vi erbjuder avgiftsfri barn- och ungdomstandvård

I Sverige har barn och ungdomar rätt till fri tandvård t.o.m. det år de fyller 22 år. I Värmland har patienterna sedan många år möjlighet att fritt välja vårdgivare hos privattandläkare eller folktandvård. I dagsläget har vi över 600 barn och ungdomar i åldrarna 0-22 år som går hos oss som patient. En del barn kan vara lite reserverade eller tom rädda inför ett tandläkarbesök medan andra kommer helt obehindrat. För oss är det viktigt att ge barnet en bra känsla under och efter behandlingen. Det är också den känsla som de kommer att bära med sig i framtida tandläkarbesök. Vi brukar jobba med inskolning när vi ser att barnet behöver ha lite tid för att bli van vid situationen. För att få barnet att tänka på andra saker under behandlingen har vi installerat TV i taket över en behandlingsstol där vi kan visa tecknade filmer.

Barntandvård – profylax ochh egenvård

Vår ambition är att bidra till att hålla barnets tänder friska och därför lägger vi stor vikt på profylax och egenvård. Vi har samarbete med Tandregleringen i Karlstad och en specialist åker till oss en gång per termin och tittar på de patienter som eventuellt behöver tandställning.